EINES


INTRODUCCIÓ AL MARXISME

Manifest del Partit Comunista - Karl Marx i Friederich Engels

Fonaments del Comunisme - Friederich Engels

Fonaments del Marxisme - Justo de la Cueva (UCPC)

Diccionari bàsic de categories marxistes - Néstor Kohan

Guia de Praxis per joves militants - Iñaki Gil de San vicente (UCPC)

APROFUNDIMENT AL MARXISME

La crítica del programa de Gotha - Karl Marx

Tesis sobre Feuerbach - Karl Marx

Treball assalariat i capital - Karl Marx

Socialisme científic i socialisme utòpic - Friederich Engels

L’estat i la revolució - Vladimir Illich Ulianov Lenin

Tesis d’abril - Vladimir Illich Ulianov Lenin

Lletra als camarades - Vladimir Illich Ulianov Lenin

SOCIALISME COM A FORMA D’ALLIBERAMENT NACIONAL

El dret d’autodeterminació de les nacions – Vladimir Illich Ulianov Lenin

Els moviments d’emancipació nacional – Andreu Nin

Socialisme i nacionalisme – James Connolly

Antipatriòtic? - James Connolly

Socialisme i nacionalisme irlàndes - James Connolly

Independencia, socialismo y juventud - I. Gil de San Vicente (UCPC)

Marxisme i alliberament nacional - comissió de formació de la CAJEI

CAIXA D’EINES

Petit llibre roig del jove independentista – MDT (Moviment de Defensa de la Terra)

Alguns aspectes del desenvolupament capitalista actual - Antxon Mendizabal i Sagra López

Aprender y atreverse a pensar bien- Iñaki Gil de San Vicente (UCPC)

Els aspectes fonamentals de la lluita de classes als PPCC - Oriol Martí (UCPC)

Nosaltres, els valencians - Joan Fuster

La fallida de l’esquerra i dels seus intel·lectuals - Heinz Dieterich

Sociopatologia de la premsa burgesa - Heinz Dieterich

La segona declaracio de l’Havana - Poble cubà

Comunisme o caos – Justo de la Cueva (UCPC)

LLUITA ANTIPATRIARCAL

El dia de la dona - Alexandra Kollontai

La família - Friedrich Engels

Modes de producció, patriarcat i triple opressió - Iñaki Gil de San Vicente

Més enllà del matrimoni - Grup de Lesbianes Feministes

Diccionari sobre conceptes basics del feminisme - Comissió contra el Patriarcat de la CAJEI

El poder sovietic i la situacio de la dona - V. I. Lenin

PROBLEMÀTIQUES DELS JOVES

Drogues

Les drogues de disseny: repetició del drama de l’heroïna? - Oriol Martí (UCPC)

Las drogas, una industria capitalista y opresora, y la juventud abertzale – Iñaki Gil de San Vicente (UCPC)

Dossier sobre drogues - comissió de formació de la CAJEI

La drogodependencia un obstáculo real para la autodeterminación de los pueblos - Oriol Martí (UCPC)

Habitatge

Algunes mentides frequents. Taller contra la violència immobiliària y urbanística - Assemblea de l’Habitatge Digne de Barcelona

Habitatge i pedaços polítics (unes quantes dades) – Assemblea de l’Habitatge Digne de Barcelona

Les immobiliàries i els seus beneficis - Assemblea de l’Habitatge Digne de Barcelona

La problemàtica de l’habitatge als PPCC avui - Ferran Zamorano (UCPC)

Alliberament d’espais

El dret/necessitat de la ocupació i recuperació - I.Gil de San Vicente (UCPC)

EINES DE FORMACIÓ

marxists.org

somnisdesperts.org

Assemblea de joves d'Horta - Guinardó