QUÈ ÉS LA CAJEI?


La Coordinadora d’Assemblees de Joves de l’Esquerra Independentista (CAJEI) es va crear a principis de l’any 2002 quan es va veure que era imprescindible que les diferents Assemblees de Joves (AJ) que existien en aquell moment es coordinessin. Les AJ eren realitats organitzatives de base i d’àmbit local, sense cap referent organitzatiu juvenil. Per tant, van creure que era urgent crear una estructura dins l’MCAN (moviment català d’alliberament nacional) que donés a totes les AJ la possibilitat de coordinar-se per tal que el seu treball anés més enllà de la seva lluita local. A la vegada que adoptar una resposta conjunta davant les problemàtiques que ens afecten com a joves catalans/es, que no són aïllades ja que tots i totes patim la repressió, la precarietat laboral, l’especulació immobiliària, la privatització de l’ensenyament, el sexisme, etc. com a reflex del patriarcat i les opressions nacional i social als Països Catalans.

La CAJEI pretén ser un marc de diàleg i coordinació de treball on tot el jovent independentista i d’esquerres organitzat en col·lectius i Assemblees de Joves en pugui participar activament; es tracta d’una coordinadora que es creà per tal d’agilitzar el debat entre les diferents AJ de l’esquerra independentista i facilitar les nostres lluites locals, així com ajudar a la creació de noves AJ. El fet de ser una coordinadora en constant expansió fa que el nostre model organitzatiu sigui obert i es vegi sotmès a canvis permanents que ens permetin adaptar-nos a la realitat de la nostra extensió territorial.

Assemblea de joves d'Horta - Guinardó