QUÈ VOLEM?


L’assemblea de joves té dos tipus d’objectius els que ha de resoldre amb la praxis diària i immediatament, entre els que trobem les lluites tàctiques per aconseguir espais pel jovent, (mitjançant l’alliberament i recuperació d’espais), per defensar el territori, contra les destruccions que els governs municipals i autónomics volen fer sobre la serra de Collserola i en concret amb la Vall de la Solana, per defensar l’accès a un habitatge digne, amb les mobilitzacions que va haver-hi pel cas del Carmel, per acabar amb la simbologia feixista espanyola, amb la retirada de les plaques del Ministerio de Vivienda franquista i la popularització i juvenilització de les Festes Majors que des de que existeix l’assemblea hem dut a terme.

Per altra banda, tenim uns objectius estràtegics a llarga durada que compartim amb la resta d’assemblees de joves que formen la CAJEI (Coordinadora d’Assemblees de Joves de l’Esquerra Independentista) i la resta d’agents socials de l’esquerra independentista catalana.

LLUITEM PER LA INDEPENDÈNCIA i la unificació dels PaÏsos Catalans, en un estat socialista català, perquè és l’únic futur que ens queda com a poble oprimit, i per això reclamem el dret d’autodeterminació per a poder tenir l’opció d’alliberar-nos de l’opressió francesa i espanyola.

APOSTEM PEL SOCIALISME en contra de la precarització cada cop més aguditzada del jovent i contra les crisis capitalistes que ens aboquen a un pou del que l’única sortida que ens queda és lluitar, per què les i els joves de la classe treballadora i el conjunt de les classes populars assolim el grau d’autoorganització popular que ens permeti donar el salt a governar-nos a nosaltres mateixos mitjançant una democràcia socialista i participativa.

DONEM LA CARA CONTRA EL PATRIARCAT, per la llibertat personal de cadascuna i per la lliure opció sexual, contra el sistema sexista i els géneres, alliberem-nos i destruïm aquest llou que ens oprimeix com a dones, homes, com a gays, lesbianes i transgèneres.

PER UN FUTUR DIGNE, UNA TERRA LLIURE d’especuladors que venen el territori, i ens aboquen a la destrucció i a un futur sense sostenibilitat, tot i que encara estem a temps i aquest greu problema no es solucionarà de manera individual sinó amb un canvi de sistema de propietat.

EL JOVENT EN PEU DE GUERRA contra el poder que exerceixen els adults sobre les joves, i per la nostra plena identitat juvenil, perquè els joves som el futur i som el motor dels canvis de qualsevol societat, lluitem ara perquè si el present és lluita el futur és nostre!

Assemblea de joves d'Horta - Guinardó